Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Nr1 w Świdnicy. Podstawa prawna: Art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015, poz.1445)

 

1. Strukturę organizacyjną tworzą następujące stanowiska pracy:

     - dyrektor

     - wicedyrektor

     - kierownik szkolenia praktycznego

     - główny księgowy

     Pion dydaktyczno – wychowawczy:

       - nauczyciele

       - pedagog

       - psycholog

       - bibliotekarz

     Pion administracyjno – ekonomiczny:

       - sekretarz szkoły

       - specjalista ds. pracowniczych

       - samodzielny referent

       - specjalista ds. BHP

     Pion obsługi:

       - sprzątaczki

       - konserwator

       - pomoc nauczyciela.

2. Podziału zadań pomiędzy poszczególne stanowiska dokonuje w zakresie spraw organizacyjno -administracyjnych dyrektor Zespołu Szkół.

3. Podporządkowanie organów szkoły i stanowisk pracy przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZS1 pdf 624.46 KB Ilona Sitek Warzecha
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 maj 2019 11:30 Ilona Sitek Warzecha
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 maj 2019 11:34 Ilona Sitek Warzecha
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 maj 2019 11:39 Ilona Sitek Warzecha