Sprawozdanie finansowe za rok 2018. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników, Bilans i Zestawienie zmian w funduszu Zespołu Szkół Nr 1 Świdnica

Nazwa:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Nr 1 Świdnica
Podmiot stanowiący:
Dyrektor Zespół Szkół Nr 1 Świdnica
Przechowuje:
Główna Księgowa Zespół Szkół Nr 1 Świdnica

Wprowadzenie do sprawozdania 2018

Rachunek Wyników 2018

Bilans 2018

Zestawienie zmian w funduszu 2018

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018 rok w układzie tabelarycznym

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja dodatkowa 2018 pdf 2.05 MB Ilona Sitek Warzecha
Rachunek Wyników 2018 pdf 820.56 KB Ilona Sitek Warzecha
Bilans 2018 pdf 1.11 MB Ilona Sitek Warzecha
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 pdf 735.46 KB Ilona Sitek Warzecha
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018 rok w układzie tabelarycznym pdf 214.29 KB Ilona Sitek Warzecha
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 maj 2019 14:42 Ilona Sitek Warzecha
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 maj 2019 14:56 Ilona Sitek Warzecha
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 maj 2019 15:02 Ilona Sitek Warzecha
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 maj 2019 10:07 Ilona Sitek Warzecha
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 maj 2019 10:08 Ilona Sitek Warzecha
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 maj 2019 10:10 Ilona Sitek Warzecha
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 maj 2019 14:28 Ilona Sitek Warzecha
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 maj 2019 14:28 Ilona Sitek Warzecha
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 maj 2020 12:28 Ilona Sitek Warzecha
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 maj 2020 12:30 Ilona Sitek Warzecha